Facebook Google Plus

Srpski | English

Kontakt telefon: 011/ 2443-540HLEB ŽIVOTA

“Hleb života” je hrišćansko humanitarno udruženje osnovano 1992. godine, kao lokalna nevladina organizacija, od strane Protestantske evanđeoske crkve i Baptističke crkve u Beogradu.

“Hleb života” je nastao kao izraz saosećanja i odgovor hrišćana na najkritičnije potrebe izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, raseljenih lica sa Kosova i Metohije kao i ugroženog lokalnog stanovništva. „Hleb Života“ je ubrzo priznat od strane drugih organizacija, kao pouzdani partner u distribuciji humanitarne pomoći.

Humanitarni program u periodu 1992.-2004.

Zbog dužine trajanja sukoba u regionu i dugoročnih posledica, „Hleb života“ je sprovodio brojne projekte sa ciljem da pomogne žrtvama rata.

Razvojni programi „Hleba života“ od 2004. godine

Od 2004. “Hleb života“ je počeo sa sprovođenjem sledećih razvojnih programa doprinoseći pri tom razvoju pravednijeg društva: