Srpski | English

Kontakt telefon: 011/ 2443-540


Bread of Life Briga o starijima

Briga o starijima

Dostojanstveno i aktivno starenje

Bread of Life Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Podrška u obrazovanju i integraciji romske dece

Bread of Life Resocijalizacija bivših zavisnika

Resocijalizacija bivših zavisnika

Integrisanje u društvo nakon rehabilitacije

Bread of Life Kamp Tekeriš

Kamp Tekeriš

Kamp Tekeriš


HLEB ŽIVOTA

“Hleb života” je hrišćansko humanitarno udruženje osnovano 1992. godine, kao lokalna nevladina organizacija, od strane Protestantske evanđeoske crkve i Baptističke crkve u Beogradu.

“Hleb života” je nastao kao izraz saosećanja i odgovor hrišćana na najkritičnije potrebe izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, raseljenih lica sa Kosova i Metohije kao i ugroženog lokalnog stanovništva. „Hleb Života“ je ubrzo priznat od strane drugih organizacija, kao pouzdani partner u distribuciji humanitarne pomoći.

Humanitarni program u periodu 1992.-2004.

Zbog dužine trajanja sukoba u regionu i dugoročnih posledica, „Hleb života“ je sprovodio brojne projekte sa ciljem da pomogne žrtvama rata.

Razvojni programi „Hleba života“ od 2004. godine

Od 2004. “Hleb života“ je počeo sa sprovođenjem sledećih razvojnih programa doprinoseći pri tom razvoju pravednijeg društva: