Program za brigu o starijima rezultati

Rezultati

  • Rad sa oko 400 starijih lica kroz navedene vidove pomoći se odvija na sledećim opštinama: Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac i Pančevo;
  • Od tog broja, oko 100 starijih dobija oko 4.000 raznih oblika usluga pomoći u kući, usluge zastupanja i savetovanja u ostvarivanju prava korisnika u toku jedne godine;
  • Oko 300 seniora je uključeno u aktivnosti nedeljnih i Dnevnog kluba i sarađuje se sa oko 1.000 seniora iz drugih Gerentoloških klubova u Beogradu;
  • Preko 90% korisnika kojima se pružaju usluge pomoći u kući koriste meso u svojoj ishrani u proseku jednom nedeljno, voće dva puta nedeljno, snabdeveni su odgovarajućom polovnom zimskom obućom i odećom, redovno koriste sapun i deterdžent, snabdeveni su ogrevom za zimu;
  • Svi korisnici pomoći u kući i članovi Dnevnog kluba imaju redovnu kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi, oko 30% njih dobija medicinske savete lekara specijaliste što je veoma važan aspekt preventivne medicine;
  • Za oko 45% korisnika pomoći u kući ostvarena su njihova prava u socijalnim i medicinskim ustanovama;
  • Učesnici u Klubovima preuzimaju veću odgovornost u sprovođenju aktivnosti u okviru grupa samopomoći;
  • Kapacitet tima gerento domaćica je ojačan sa novim obučenim kadrom.