Rezultati i nagrade

I pored loših životnih uslova, romska deca su pokazala da, uz podršku koja im je pružena u obrazovanju u sklopu programa „Hleba života“, mogu da ostvare optimalno dobre rezultate.

„Hleb života“ je omogućio ovu podršku održavajući, s jedne strane, direktne kontakte sa romskom decom i njihovim porodicama, a s druge strane, razvijanjem dobrih odnosa sa školama.

Rezultati pokazuju da:

  • Od ukupnog broja dece iz predškolskog programa, njih 82 % je upisalo osnovnu školu;
  • 87% dece tečnije govori srpski;
  • deca su više motivisana da uče (73% dece dolazi redovno na časove pomoći u učenju, 63% dece zavrašava svoje domaće zadatke);
  • deca su samouverenija i redovno pohađaju časove.

„Hleb života“ je stekao poverenje romske zajednice i svedok je promena u ponašanju odraslih i razvoju romskog naselja u kojem se aktivnosti projekta sprovode.

Opština Surčin je 2011. godine dobila nagradu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope za najbolji projekat integracije Roma u lokalnu zajednicu, a opština je iste godine dodelila priznanje Udruženju Roma Surčin za doprinos poboljšanju života Roma u Surčinu.

Projekat za podršku u obrazovanju i integraciji romske dece je u svojoj četvrtoj godini izvođenja dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurenciji od 400 projekata iz čitavog Regiona.

Za „Hleb života“ ove nagrade predstavljaju podstrek i obavezu da svoje programe usmeri ka obrazavanju i integraciji romske dece sa još većom odgovornošću.